Khách hàng có thể thanh toán bằng các hình thức:

Trực tiếp bằng tiền mặt

Chuyển khoản: 19034031063011- Nguyễn Duy Hậu – Ngân hàng Techcombank